Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czachowie”.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Umowa (wzór)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Zapytanie ofertowe