Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn. : „Świadczenia usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Załączniki:

  1. zał. nr 1 – formularz ofertowy
  2. zał. nr 2 – wzór umowy
  3. zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków