Ogloszenie o zamówieniu

W związku z niewielkimi modyfikacjami SIWZ w kwestii przedmiotu zamówienia poniżej zamieszczamy SIWZ z naniesionymi korektami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ponadto Zamawiający informuję o zmianie terminu składania ofert z dnia 13.12.2018 na dzień 14.12.2018 godz. 10.00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik  do siwz