Dostawa artykułów

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania „dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, owoców i warzyw, jaj, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w  okresie  od  01.01.2018 r.  do  31.12.2018 r.”

 

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz cenowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Umowa (wzór)
  6. Harmonogram dostaw

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „ Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2 – wzór umowy
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czachowie”.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Umowa (wzór)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Zapytanie ofertowe