Dom Pomocy Społecznej w Czachowie położony jest na wsi blisko lasu. Teren rekreacyjny wokół budynku daje mieszkańcom możliwość stałego kontaktu z przyrodą.

Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę dla 53 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 2 i 4-osobowe pokoje z łazienkami i WC. Pomieszczenia są estetyczne i funkcjonalnie umeblowane, tak by każdy mógł mieć zapewnioną własną przestrzeń.

Obiekt został również wyposażony w kuchnię i stołówkę, gdzie mieszkańcy mogą zjeść smaczne, domowe posiłki. Na terenie domu znajdują się także różnorodne miejsca wspólnego przebywania przeznaczone do aktywizacji i rekreacji. Są to: gabinet terapii zajęciowej, gabinet rehabilitacji, pomieszczenia dziennego pobytu oraz aneks kawiarniany. Wszystkie miejsca przystosowane są tak, aby zapewnić mieszkańcom jak największą wygodę.

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie ma na celu zapewnić przebywającym w nim osobom całodobową opiekę, a także usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, które są podyktowane indywidualnymi potrzebami mieszkańców. Celem działań personelu jest niesienie wszechstronnej pomocy oraz zapewnienie przyjętym do Domu osobom poczucia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju ich zainteresowań.

Mała liczba mieszkańców, wykwalifikowany i doświadczony personel oraz przytulne wnętrza sprawiają, że w placówce panuje rodzinna i serdeczna atmosfera.

Poprzez organizację pracy i życia wewnętrznego, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dążą do osiągniecia możliwie jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Oprócz rehabilitacji i zajęć warsztatowych, przewidziane są różne formy rozrywki takie jak wycieczki turystyczno-krajoznawcze, występy artystyczne, spotkania i gry towarzyskie oraz imprezy integracyjne i sportowe.