DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie powstał w latach 80 -tych Położony jest w malowniczej  części gminy Ożarów w miejscowości Czachów, w powiecie opatowskim . Wpisany jest do rejestru Domów pod numerem 7/ 2006.  Jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 53 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Budynek spełnia wymogi standardu, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. Na terenie Domu znajdują się różnorodne miejsca wspólnego przebywania , przeznaczone do aktywizacji i rekreacji : sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna , biblioteka, hole stanowiące pomieszczenia dziennego pobytu i aneks kuchenno-kawiarenkowy. Ze względu na wystrój wewnętrzny ,  małą liczbę mieszkańców  i indywidualne traktowanie jest domem bardzo rodzinnym.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  w domu pomocy społecznej od 01.03.2019 wynosi 3830 zł.

Szczegółowych informacji mozna uzyskac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, tel. 15 8684 409