Dzień pracownika socjalnego

W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w osobie  Pani Katarzyny Ambryszewskiej – kierownika PCPR Opatów z dyrekcją i pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Czachowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Odczytano list, jaki do pracowników skierował za pośrednictwem naszego gościa Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz. Podziękował za zaangażowanie i wysiłek pracy na rzecz drugiego człowieka. Wszystkim pracownikom socjalnym a także osobom związanym z obszarem pomocy społecznej, złożył najserdeczniejsze życzenia.