Dostawa artykułów

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania „dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, owoców i warzyw, jaj, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w  okresie  od  01.01.2018 r.  do  31.12.2018 r.”

 

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz cenowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Umowa (wzór)
  6. Harmonogram dostaw