Cykliczne spotkanie z Policją i Strażą Miejską

W dniu 9.07.2019 odbyło się spotkanie z Policją i Strażą Miejską. Uczestniczyło w nim 30 mieszkańców. Poruszone tematy dotyczyły spraw bieżących związanych z bezpieczeństwem w Domu Pomocy Społecznej.W trakcie spotkania omówiono prawidłowe zasady współżycia i współdziałania w grupie. Spotkanie dostarczyło nam nową wiedzę i możliwość rozwiązania wielu nurtujących nas pytań.Mieszkańcy poprzez osobisty kontakt z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej pogłębili swoją dotychczasową wiedzę odnośnie zagrożeń, z jakimi można się spotkać w przestrzeni społecznej, jak i również dowiedzieli się, jak należy się zachować, aby nie dać się oszukać. Na zakończenie odbyła się konstruktywna dyskusja.