Aktualności

Andrzejki 2018

30

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.:„Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”

Załączniki:

1, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2. zał. nr 1 – Formularz ofertowy

3.  zał.nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu

4. zał.nr 3 Oświadczenie wykonawcy 

5. zał.nr 4 – wzór umowy

6. zał.nr 5 – Wykaz wykonywanych dostaw

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn. : „Świadczenia usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Załączniki:

  1. zał. nr 1 – formularz ofertowy
  2. zał. nr 2 – wzór umowy
  3. zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

16.10.2018 wybraliśmy się na wycieczkę do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Spacer w Parku był bardzo przyjemny. Pogoda sprzyjała do pieszej wędrówki.

Wycieczka do Muzeum Porcelany w Ćmielowie

Mieszkańcy mieli możliwości  zapoznania się z procesem produkcji porcelany od projektu po gotowy wyrób. W  starym orginalnym piecu obejrzeli film o tradycyjnym i przemysłowym wyrobie porcelany. Ogromne wrażenie zrobiła na nas tradycyjna i współeczsna wystawa kolekcji figurek i zastaw porcelany