ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „ Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – wzór umowy
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn. : „Świadczenia usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Załączniki:

  1. zał. nr 1 – formularz ofertowy
  2. zał. nr 2 – wzór umowy
  3. zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Dostawa artykułów

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania „dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, owoców i warzyw, jaj, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w  okresie  od  01.01.2018 r.  do  31.12.2018 r.”

 

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz cenowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Umowa (wzór)
  6. Harmonogram dostaw

 

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czachowie”.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Umowa (wzór)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Zapytanie ofertowe