ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „ Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – wzór umowy
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

ZAPYTANIE CENOWE nr ZO.230.3.2019 poniżej 30 tys. EURO na Remont pomieszczeń stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

ZC071019p

zal1oferta

zal1dooferty

zal2do ZC-przedmiary1