ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.: „ Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – wzór umowy
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Ogłoszenie

Informacja o wynikach najkorzystniejszej oferty na wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej  w Domu  Pomocy Społecznej w Czachowie 25.03.2019

Zapytanie ofertowe – Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej

Zapytanie ofertowe instalacja hydrantowa

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 3- Oświadczenie o dysponowaniu osobami

Załącznik nr 4- Oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna

 

Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy,że w dniu

24 grudnia 2018 r.{poniedziałek)

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

będzie czynny

od godziny 7:00 do godziny 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Dyrektor DPS w Czachowie informuje, że pytania do SIWZ oraz do ogłoszenia o zamówieniu należy kierować na adres mailowy:

biuro@dps-czachow.pl lub dps_czachow@poczta.onet.pl

ogloszenie

SIWZ0512

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.:„Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”

Załączniki:

1, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2. zał. nr 1 – Formularz ofertowy

3.  zał.nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu

4. zał.nr 3 Oświadczenie wykonawcy 

5. zał.nr 4 – wzór umowy

6. zał.nr 5 – Wykaz wykonywanych dostaw