Entries by DPS

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Dom Pomocy społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.:„Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.” Załączniki: 1, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 2. zał. nr 1 – […]

Zapytanie ofertowe

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn. : „Świadczenia usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Załączniki: zał. nr 1 – formularz ofertowy zał. nr 2 – wzór umowy zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Wycieczka do Muzeum Porcelany w Ćmielowie

Mieszkańcy mieli możliwości  zapoznania się z procesem produkcji porcelany od projektu po gotowy wyrób. W  starym orginalnym piecu obejrzeli film o tradycyjnym i przemysłowym wyrobie porcelany. Ogromne wrażenie zrobiła na nas tradycyjna i współeczsna wystawa kolekcji figurek i zastaw porcelany