Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor stołówka w DPS Czachów doczekała się remontu.A oto efekt prac remontowych.